Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0499 86d8 500
2392 6dd0 500
Reposted fromverronique verronique viapsychoviolet psychoviolet
8267 e253 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viaciarka ciarka
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Reposted fromjedyny jedyny viadiscodance discodance
8787 06cd
Reposted fromzciach zciach vialovesweets lovesweets
6056 df42
Reposted fromseaweed seaweed vialovesweets lovesweets

Chory ma wszystkiego dość, wszystko go męczy, nie może się skupić, wszystko mu przeszkadza (...) Nawet wstanie z łóżka staje się wysiłkiem. Wszystko męczy. To samo odnosi się do wysiłku umysłowego. Proste zadania stają się trudne i męczące. Męczy nie tylko praca, ale nawet rozrywka. (...) Dla neurastenika fakt, że musi znów zaczynać dzień jest przykrą koniecznością. Dopiero pod wieczór staje się bardziej ożywiony, "rozkręca się" (...) poranek neurasteniczny z poczuciem ogólnego skacowania jest bardzo charakterystyczny dla nerwicy.

— Antoni Kępiński, Psychopatologia Nerwic
Reposted frommhsa mhsa viapeasorela peasorela
0087 727b 500
Reposted fromhagis hagis viasatyra satyra
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadiscodance discodance
7141 80ba 500
7833 3113 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
6839 1fbb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoulforme soulforme
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viasoulforme soulforme
0626 6fcb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasoulforme soulforme
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl