Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Chory ma wszystkiego dość, wszystko go męczy, nie może się skupić, wszystko mu przeszkadza (...) Nawet wstanie z łóżka staje się wysiłkiem. Wszystko męczy. To samo odnosi się do wysiłku umysłowego. Proste zadania stają się trudne i męczące. Męczy nie tylko praca, ale nawet rozrywka. (...) Dla neurastenika fakt, że musi znów zaczynać dzień jest przykrą koniecznością. Dopiero pod wieczór staje się bardziej ożywiony, "rozkręca się" (...) poranek neurasteniczny z poczuciem ogólnego skacowania jest bardzo charakterystyczny dla nerwicy.

— Antoni Kępiński, Psychopatologia Nerwic
Reposted frommhsa mhsa viapeasorela peasorela
0087 727b 500
Reposted fromhagis hagis viasatyra satyra
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadiscodance discodance
7141 80ba 500
7833 3113 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiblameyou iblameyou
6839 1fbb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoulforme soulforme
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viasoulforme soulforme
0626 6fcb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasoulforme soulforme
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix vialovesweets lovesweets
3588 8e34 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
3353 9b56 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaplateau plateau
2697 a23a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoulforme soulforme
2510 5250 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoulforme soulforme
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viasoulforme soulforme
9304 1848
Reposted from4777727772 4777727772 viasoulforme soulforme
9734 0b81
The Congo Diaries
Reposted fromnazarena nazarena vianadelle nadelle
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadiscodance discodance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl