Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1466 714f
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapsychoviolet psychoviolet
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaciarka ciarka
0349 5aeb 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaciarka ciarka
7770 c4c4 500
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaiblameyou iblameyou
0499 86d8 500
2392 6dd0 500
Reposted fromverronique verronique viapsychoviolet psychoviolet
8267 e253 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte viaciarka ciarka
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Reposted fromjedyny jedyny viadiscodance discodance
8787 06cd
Reposted fromzciach zciach vialovesweets lovesweets
6056 df42
Reposted fromseaweed seaweed vialovesweets lovesweets

Chory ma wszystkiego dość, wszystko go męczy, nie może się skupić, wszystko mu przeszkadza (...) Nawet wstanie z łóżka staje się wysiłkiem. Wszystko męczy. To samo odnosi się do wysiłku umysłowego. Proste zadania stają się trudne i męczące. Męczy nie tylko praca, ale nawet rozrywka. (...) Dla neurastenika fakt, że musi znów zaczynać dzień jest przykrą koniecznością. Dopiero pod wieczór staje się bardziej ożywiony, "rozkręca się" (...) poranek neurasteniczny z poczuciem ogólnego skacowania jest bardzo charakterystyczny dla nerwicy.

— Antoni Kępiński, Psychopatologia Nerwic
Reposted frommhsa mhsa viapeasorela peasorela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl